ΙΣΤΟΡΙΚΟ     ΣΤΟΧΟΙ     ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ     ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τ.Σ.Π.     ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  


 Η ΠΕΡΙΟΧΗ 
 ΕΘΙΜΑ 
 ΧΑΡΤΗΣ 
 PHOTO GALLERY 
 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
Καλώς ήρθατε

στον επίσημο δικτυακό τόπο του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας Τουρισμού Νομού Κοζάνης «Ξένιος Δίας».

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα μέλη και τη δραστηριότητα της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας « Ξένιος Δίας» καθώς μπορείτε να ανακαλύψετε τα αξιοθέατα της περιοχής.

Στον ύπαιθρο χώρο του Ν.Κοζάνης το Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας για υπηρεσίες Τουρισμού, με τον διακριτικό τίτλο « Ξένιος Δίας», είναι ένας σύγχρονος ιδιότυπης μορφής συνεργατισμός του ιδιωτικού τομέα, που αναλαμβάνει να κάνει πράγματα, που θα ωφελήσουν όλους τους πολίτες και την κοινωνία συνολικά.

Τα Τοπικά Σύμφωνα Ποιότητας είναι μια χάρτα, μια συμφωνία, μια διακήρυξη μιας ομάδας επαγγελματιών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα], που έχουν κοινά (οριζόντια συνεργασία) ή συμπληρωματικά (κάθετη συνεργασία) χαρακτηριστικά, και συμφωνούν και συναποφασίζουν να συνεργαστούν σε «εθελοντική» βάση προκειμένου να προωθήσουν ένα κοινό όραμα.

Ένα κοινό όραμα, που προκύπτει από συνεχή και στοχευμένη κοινωνική ζύμωση, σε περιοχές όπου συνεχίζουν να υπάρχουν ψήγματα κοινωνικού ιστού και ενιαίες πολιτιστικές καταβολές, έως ότου αναγνωρίσουν ότι:

  • Έχουν κοινά προβλήματα αλλά και προοπτική, την οποία από κοινού θα πρέπει να προωθήσουν

  • Υπάρχει η ανάγκη να διατηρηθεί ένα ελάχιστο όριο ικανοποίησης του πελάτη (ποιότητα) στις υπηρεσίες που προσφέρουν

  • Πρέπει να προβάλλουν την περιοχή τους τόσο για δικά τους όφελος όσο και της ίδιας της περιοχής

  • Πρέπει να πετύχουν εξωστρέφεια, μέσω της συνεργασίας τους και

  • Πρέπει να διασυνδεθούν με οργανωμένο τρόπο μεταξύ τους και με τους άλλους παραγωγικούς τομείς στην περιοχή τους